Shund

מאיר דער שוסטער.

מאיר דער שוסטער.
מאיר דער שוסטער.
Meyer der Shuster.
(אײנער פון דיא קלײנינקע גרויסע מענשען*).
(אײנער פֿון די קלײניקע גרויסע מענטשן*).
(Eyner fun di kleyninke groyse mentshn*).
bild
Forverts
Forverts, NYC
Newspaper
Thursday, October 22, 1903 — Friday, October 23, 1903
Date Initial position Pag. num. Column Length Header Styling Number In Series URL PDF
Thursday, October 22, 1903 top right 5 2 plain 0 URL PDF
Friday, October 23, 1903 top right 5 2 plain 1 URL PDF