Shund

דער זײדע.

דער זײדע.
דער זײדע.
Der zeyde.
פון דער רוססישער קאַטאָרגע.
פֿון דער רוסישער קאַטאָרגע.
Fun der rusisher katorge.
bild
Forverts
Forverts, NYC
Newspaper
Wednesday, November 11, 1903 — Thursday, November 12, 1903
Date Initial position Pag. num. Column Length Header Styling Number In Series URL PDF
Wednesday, November 11, 1903 top right 5 2 plain 0 URL PDF
Thursday, November 12, 1903 top right 5 3 plain 1 URL PDF