Shund

איהם האָט זיך געװאָלט זעהן זײן פאַרשטאָרבענע מאַמע

איהם האָט זיך געװאָלט זעהן זײן פאַרשטאָרבענע מאַמע
אים האָט זיך געװאָלט זען זײַן פֿאַרשטאָרבענע מאַמע
im hot zikh gevolt zen zayn farshtorbene mame
ערצעהלונג
ערצײלונג
ertseylung
ertseylung
Forverts
Forverts, NYC
Newspaper
Tuesday, December 10, 1935
Date Initial position Pag. num. Column Length Header Styling Number In Series URL PDF
Tuesday, December 10, 1935 bottom middle 3 8 adorned box 0 URL PDF