Shund

ער האָט איהר קרבן ניט אָנגעקומען

ער האָט איהר קרבן ניט אָנגעקומען
ער האָט איר קרבן ניט אָנגעקומען
Er hot ir korbn nit ongekumen
(ערצעהלונג)
(ערצײלונג)
(Ertseylung)
ertseylung
Forverts
Monday, December 21, 1931
Date Initial position Pag. num. Column Length Header Styling Number In Series URL PDF
Monday, December 21, 1931 bottom right 3 8 adorned box 0 URL PDF