Shund

די אַריסטאָקראַטקע

די אַריסטאָקראַטקע
די אַריסטאָקראַטקע
Di aristokratke
פון רוסישען איבערזעצט
פֿון רוסישן איבערזעצט
Fun rusishn iberzetst
bild
Forverts
Friday, December 25, 1931
Date Initial position Pag. num. Column Length Header Styling Number In Series URL PDF
Friday, December 25, 1931 bottom right 3 7 adorned box 0 URL PDF